LLISTES

Llista no ordenada <ul>

Llista no ordenada aninada

Llista ordenada <ol>

 1. element
 2. element
 3. element
 4. element
 5. element

Llista ordenada aninada

 1. element
 2. element
  1. subelement
  2. subelement
   1. subsubelement
   2. subsubelement
  3. subelement
  4. subelement
  5. subelement
 3. element
 4. element
  1. subelement
  2. subelement
 5. element

Llista mixta

 1. element
 2. element
 3. element
 4. element
 5. element

DEFINICIONS

<dl>

AVIÓ:
<dt /dt>

Un avió és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera. Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la cabina de comandament, i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega.

ORDINADOR:

És una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil.
</dl>